?スワカ?ス?ス?ス?スヤカ?スヘィ?ス?ス?ステオ?ス?ス?ス?ス?ス?ス?ス?スヤシ?ス?スホコ?ス?スヒカ?ス?ス?ス?ス?ス?ス?ス?ス?ス?ス?ス?ス?スヤシ?ス?ス?ス?スツイ?ス?ス悅種シキ?ス?ス?ス?ス?ス?ス?ス?ス?ス?スレク?ス?ス?スヨセ?ス?ス?ス?スロ」?ス?ス?ス?ス?スメェ?スリ」?ス?ス?スミァムク?スル。?スミァ?ス?ス?ス?ス

İstiklal, istikbal, hürriyet, her şey adaletle kaimdir!
Mustafa Kemal Atatürk

uyar hukuk bürosu

Uzmanlık Alanlarımız...

Tüketici Hukuku

Bankaların Tüketicilerden Haksız Olarak Kestiği Ücretlerin İadesi
Kart Aidatların İadesi
Bankaların Haksız İcra Takipleriyle İlgili Davalar
Devremülk Davaları
Ayıplı Ürünlerle İlgili Davalar

İcra İflas Hukuku

İcra Takipleri
İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları
Menfi Tespit ve İstirdat Davaları İmzaya ve Borca İtirazlar
İstihkak Davaları

Medeni Hukuk

(Aile - Kişiler - Evlenme - Boşanma) Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları
Nafaka Davaları
Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar
Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad-Soyad Düzeltme ve Değiştirme Davaları

Borçlar Hukuku

Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları
Tahliye davaları, Kira Tespiti ve Kira Bedelinin Artırımı Davaları

Ticaret Hukuku

Şirket Genel Kurul İşlemleri
Şirket kuruluş, tür değiştirme ve şirket birleşmeleri
Zayi ve Kambiyo Senedi Davaları
Şirket Kararları Hakkında Ortaklar Adına Açılan Davalar

Miras Hukuku

Mirasçılık Belgesinin Alınması Ortaklığın Giderilmesi Davaları
Mirasın Reddi, Mirasın Şirketine Mümessil Atanmasına İlişkin Davalar
Mirasçılık Belgesinin İptali Davaları
Vasiyetname Düzenlemeleri
Taksim Sözleşmeleri

Eşya Hukuku

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davaları
Men'i Müdahale Davaları
Tapu İptali ve Tescili Davaları
Şuf'a Davaları
Geçit Hakkı Davaları
Ecrimisil Davaları
Tespit Davaları

İş Hukuku

İşçi ve İşveren Arasındaki Uyuşmazlıklardan Kaynaklanan Davalar

İdare Hukuku

İptal Davaları
Tam Yargı Davaları

TECRÜBELİ EKİP

Davalarınızın olumlu ve hızlı sonuçlanması adına ekibimiz koordineli olarak çalışmaktadır. Sizin için emek veren ekibimizi daha yakından tanımak isterseniz;

Vekaletname Çeşitleri

Detaylı bilgi için lütfen ilgili sayfaya yönleniniz…

UYAR HUKUK BÜROSU

AKLINIZA TAKILAN BİR KONU MU VAR? BİZE DANIŞABİLİRSİNİZ!